CD kapely No name V rovnováhe 2008

 1. Ako si to hovorila
 2. Bez tieňa
 3. Duša a ja
 4. City
 5. Len tak stáť
 6. Zdanie
 7. Lúčenie
 8. O šťastí
 9. Na čiernom trhu
 10. Výnimočná
 11. Uspávanka