CD Slová do tmy. 2003
 1. Lekná
 2. Prvá 
 3. Dvojčatá
 4. Kniha sťažností a prianí
 5. Biologické hodiny
 6. Hej dievča
 7. Tráva
 8. Zatancuj si so mnou
 9. Realita
 10. Hľadám 
 11. Dnes sa mi zdá
 12. Slová do tmy