CD  Počkám si na zázrak. 2000

 1. Ty a Tvoja sestra
 2. Život je už taký
 3. Nechajte ľudí voľne rásť
 4. Ďakujem že si
 5. Pištoľ
 6. Žily
 7. Nenormálna
 8. Pieseň pre dvoch
 9. Hladina stúpa
 10. Tak sa nepýtaj
 11. Mango
 12. Ponúkam ti seba
 13. Počkám si na zázrak