CD1

 1. Sa
 2. Básnik
 3. Ja budem tvoj
 4. Ďakujem že si
 5. Pieseň pre dvoch
 6. Hladina stúpa
 7. Večnosť
 8. Upália ťa so mnou
 9. Dotkni sa ma
 10. Panic a panna
 11. Žily
 12. Prvá
 13. Biologické hodiny
 14. Čím to je?!
 15. Stromy
 16. Slová do tmy

CD2

 1. Tráva
 2. Čas minulý
 3. Ako si to hovorila
 4. Duša a ja
 5. City
 6. O šťastí
 7. Na čiernom trhu
 8. Dotyky
 9. O mojej žene
 10. Sľuby
 11. Nie alebo áno
 12. Svetlo
 13. Lekná
 14. Zdanie
 15. Cesta
 16. Byť lepší